Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

Thời gian bảo hành

SEN CÂY NÓNG LẠNH ER 007

6.800.000 ₫ 7.600.000 ₫

VÒI RỬA CHÉN BLANCOLINUS-S ·565.68.950

11.770.000 ₫ 11.770.000 ₫

SEN CÂY TẮM NÓNG LẠNH ER 006

6.330.000 ₫ 7.600.000 ₫

VÒI RỬA CHÉN HF-GI501 ·569.15.501

8.120.000 ₫ 8.120.000 ₫

SEN CÂY TẮM MẠ VÀNG CỔ ĐIỂN

7.200.000 ₫ 7.900.000 ₫

SEN CÂY TẮM NÓNG LẠNH 005

5.650.000 ₫ 8.100.000 ₫

SEN CÂY MẠ VÀNG 004

7.150.000 ₫ 7.850.000 ₫

Vòi rửa chén BLANCOMIDA ·569.07.600

3.200.000 ₫ 3.200.000 ₫

SEN CÂY 304 VUÔNG

6.500.000 ₫ 7.800.000 ₫

SEN CÂY 304 SANG TRỌNG

6.200.000 ₫ 7.500.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LW682B

5.790.000 ₫ 5.790.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LW818JWF

5.340.000 ₫ 5.340.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LW190K

3.640.000 ₫ 3.640.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LW1716B

5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LW1704B

6.230.000 ₫ 6.230.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn L909C

2.470.000 ₫ 2.470.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LT5615

3.770.000 ₫ 3.770.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LT5616C

3.960.000 ₫ 3.960.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LT5715

3.480.000 ₫ 3.480.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LT4706

20.540.000 ₫ 20.540.000 ₫

Chậu rửa đặt bàn LT4716

16.430.000 ₫ 16.430.000 ₫

Bàn cầu hai khối CD1551

4.190.000 ₫ 4.746.000 ₫

Bàn cầu hai khối CD 1348

5.730.000 ₫ 6.520.000 ₫