Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

KELI LAVABO

Lavabo tủ Keli KPLT-3235

6.666.400 ₫ 8.333.000 ₫

Lavabo tủ Keli KPLT-3226

5.040.000 ₫ 6.300.000 ₫

Lavabo tủ Keli KPLT-3223

4.866.400 ₫ 6.083.000 ₫

Lavabo tủ Keli KPLT-3214

5.800.000 ₫ 7.250.000 ₫

Lavabo tủ Keli KPLT-3217

6.040.000 ₫ 7.550.000 ₫

Lavabo tủ Keli KPLT-3218

5.800.000 ₫ 7.250.000 ₫

Lavabo chân treo Keli KPL-179

773.600 ₫ 967.000 ₫

Lavabo đặt bàn Keli KPL-8002

740.000 ₫ 925.000 ₫

Lavabo bán âm Keli KPL-C690

480.000 ₫ 600.000 ₫

LAVABO ÂM BÀN KELI N5474G

720.000 ₫ 900.000 ₫

LAVABO ĐĂT BÀN KELI N8424G

960.000 ₫ 1.200.000 ₫

LAVABO ÂM BÀN KELI N610G

680.000 ₫ 850.000 ₫

LAVABO ÂM BÀN KELI N680G

600.000 ₫ 750.000 ₫

LAVABO ÂM BÀN KELI N8021G

560.000 ₫ 700.000 ₫