Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

KELI BỒN CẦU

BỒN CẦU THÔNG MINH KELI KPC-CP09

12.800.000 ₫ 16.000.000 ₫

Bồn cầu 2 khối Keli KPC-C45

2.068.000 ₫ 2.585.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C85

3.066.400 ₫ 3.833.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C92

3.268.000 ₫ 4.085.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C70

3.733.600 ₫ 4.667.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C34

2.936.000 ₫ 3.670.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C31

2.668.000 ₫ 3.335.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C12

3.253.000 ₫ 4.085.000 ₫

Bồn cầu 1 khối Keli KPC-C14

3.200.000 ₫ 4.000.000 ₫