Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

KỆ KIẾNG GÓC

KỆ 2 LY N288G

648.000 ₫ 720.000 ₫

KỆ KIẾNG GÓC ĐƠN N115G

360.000 ₫ 400.000 ₫

KỆ VÒNG ĐỂ LY 304 N374G

495.000 ₫ 550.000 ₫

KỆ KIẾNG GÓC N600G

315.000 ₫ 350.000 ₫

KỆ GÓC 2 TẦNG 304 N372G

1.125.000 ₫ 1.250.000 ₫