Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

KASSANI BỒN CẦU

BỒN CẦU CAO CẤP KASSANI KA0850

3.815.000 ₫ 5.450.000 ₫

BỒN TIỂU CAO CẤP KASSANI KA6603

2.870.000 ₫ 4.100.000 ₫

BỒN TIỂU CAO CẤP KASSANI KA6605

1.960.000 ₫ 2.800.000 ₫

BỒN TIỂU CAO CẤP KASSANI KA-E214

1.155.000 ₫ 1.650.000 ₫

BỒN TIỂU CAO CẤP KASSANI KA6602

2.870.000 ₫ 4.100.000 ₫

BỒN CẦU CAO CẤP KASSANI KA-E6005

2.660.000 ₫ 3.800.000 ₫

BỒN CẦU CAO CẤP KASSANI KA0898

4.095.000 ₫ 5.850.000 ₫

BỒN CẦU CAO CẤP KASSANI KA0834

4.200.000 ₫ 6.000.000 ₫

BỒN CẦU CAO CẤP KASSANI KA2395

3.990.000 ₫ 5.700.000 ₫

BỒN CẦU CAO CẤP KASSANI KA0816

3.850.000 ₫ 5.500.000 ₫

BÀN CẦU 1KHỐI KASSANI 2372

3.990.000 ₫ 5.700.000 ₫