Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

INAX SEN TẮM

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ BFV-7145T/3C

4.150.000 ₫ 8.250.000 ₫

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ BFV-3413T/4C

2.450.000 ₫ 3.500.000 ₫

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ BFV-7145T/1205

7.300.000 ₫ 10.500.000 ₫

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ BFV-3413T/1205

4.800.000 ₫ 7.300.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-915S

8.190.000 ₫ 10.990.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-71S

9.990.000 ₫ 14.280.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-70S

7.700.000 ₫ 11.100.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-6013T

5.125.000 ₫ 8.250.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-515S

10.990.000 ₫ 14.850.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-403S

3.140.000 ₫ 4.180.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-223S

2.450.000 ₫ 3.070.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-2015S

6.150.000 ₫ 7.650.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-2013S

1.950.000 ₫ 2.480.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-2003S

2.150.000 ₫ 2.750.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-1305S

3.750.000 ₫ 4.950.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-1205S

4.790.000 ₫ 6.380.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-1203S

1.360.000 ₫ 1.950.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-113S

3.250.000 ₫ 4.060.000 ₫

BỘ SEN TẮM INAX BFV-1103S

1.390.000 ₫ 1.690.000 ₫