Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

GRANITE CERAMIC 60x120

GẠCH 60X120 VERONA-SKY

650.000 ₫ 780.000 ₫

GẠCH 60X120 BRESSCIA WHITE

650.000 ₫ 780.000 ₫

GẠCH 60X120 MARBELLA BLANCO

650.000 ₫ 780.000 ₫

GẠCH 60X120 MARBEL WHITE

650.000 ₫ 780.000 ₫

GẠCH 60X120 CITYLINE WHITE

650.000 ₫ 780.000 ₫

GẠCH 60X120 PACIFIC-BLANCO

650.000 ₫ 780.000 ₫