Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

FENDI BỒN TẮM

Bộ kính FIU-1X4

11.592.000 ₫ 12.880.000 ₫

Bộ kính phẳng FIP-2C2

7.299.000 ₫ 8.110.000 ₫

Bộ kính phẳng FIP-1D3

8.019.000 ₫ 8.910.000 ₫

Bộ kính FKP 3C4

12.690.000 ₫ 14.100.000 ₫

Bộ kính FKP 1C2

8.154.000 ₫ 9.060.000 ₫

Bộ kính góc Fendi FIG-3C3

9.234.000 ₫ 10.260.000 ₫

Bộ kính góc Fendi FIG-2C4

9.288.000 ₫ 10.320.000 ₫

Bộ kính góc Fendi FIG-1B3

8.442.000 ₫ 9.380.000 ₫

Bộ kính vát Fendi FIV-1B3

9.261.000 ₫ 10.290.000 ₫

Bộ kính vát Fendi FIV-1A3

8.631.000 ₫ 9.590.000 ₫