Nguyễn Gia - Hệ thống phân phối & bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh số 1 tại Việt Nam

BỒN TẮM

Bộ kính FIU-1X4

11.592.000 ₫ 12.880.000 ₫

Bộ kính phẳng FIP-2C2

7.299.000 ₫ 8.110.000 ₫

Bộ kính phẳng FIP-1D3

8.019.000 ₫ 8.910.000 ₫

Bộ kính FKP 3C4

12.690.000 ₫ 14.100.000 ₫

Bộ kính FKP 1C2

8.154.000 ₫ 9.060.000 ₫

Bộ kính góc Fendi FIG-3C3

9.234.000 ₫ 10.260.000 ₫

Bộ kính góc Fendi FIG-2C4

9.288.000 ₫ 10.320.000 ₫

Bộ kính góc Fendi FIG-1B3

8.442.000 ₫ 9.380.000 ₫

Bộ kính vát Fendi FIV-1B3

9.261.000 ₫ 10.290.000 ₫

Bộ kính vát Fendi FIV-1A3

8.631.000 ₫ 9.590.000 ₫

Vòi bồn rửa chén inax SFV-302S

1.490.000 ₫ 1.750.000 ₫

Bồn tắm chân rồng Việt Mỹ CRV-17

15.430.500 ₫ 20.574.000 ₫

Bồn tắm nằm Việt Mỹ 16-70

3.445.600 ₫ 4.307.000 ₫

BỒN TẮM MASSAGE VIỆT MỸ 17D

15.279.000 ₫ 16.977.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ 17E

6.679.000 ₫ 7.031.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ 17H

6.549.000 ₫ 6.894.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ 17M

6.549.000 ₫ 6.894.000 ₫

BỒN TẮM MASSAGE VIỆT MỸ 15G

21.547.000 ₫ 24.800.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ 1785

5.432.000 ₫ 6.035.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ 17Y

6.549.000 ₫ 6.894.000 ₫

BỒN TẮM MASSAGE VIỆT MỸ 90G

14.505.000 ₫ 16.117.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ VM-129

18.200.000 ₫ 21.400.000 ₫

BỒN TẮM VIỆT MỸ VM-182

19.900.000 ₫ 23.410.000 ₫